V období od 8.7. do 14.7. jsme na dovolené. Objednávky z tohoto období budou zpracovány a odeslány v pondělí 15.7. Děkujeme za pochopení.

Organikk pomáhal při akci Ukliďme Česko

Dne 2. dubna 2022 jsme se jako Organikk účastnili akce Ukliďme Česko (https://www.uklidmecesko.cz/). Přidružili jsme se pod akci pořádanou spolkem Ekolyceum (http://ekolyceum.cz/), který tuto akci pořádá již 20. rokem, ale byl to oficiálně 18. ročník, neboť minulé dva roky hatila covidová pandemie. Pod taktovkou organizátora akce pana Daniela Horvátha jsme se společně s řadou dalších dobrovolníků širokého věkového spektra snažili během tří hodin vyčistit ostravskou přírodní památku Turkov.

Co je Turkov? 

Turkov je přírodní památka vyhlášená v roce 1993 rozkládající se na hranici tří ostravských městských obvodů: Martinova, Poruby a Třebovic. Důvodem vyhlášení přírodní památky je zachování ojedinělého fragmentu lužního lesa u řeky Opavy – na velmi malé ploše zde žije velké množství druhů vázaných na prostředí lužního lesa – od rostlin přes obojživelníky až k ptákům. Více na http://www.turkov.cz/. Je to krásná přírodní lokalita ve městě. 

Byl krásný „jarní den“ , -1 0C a sníh. Akci nám proto trochu hatilo sněžení a na zemi ležící sníh, což do jisté míry omezovalo sběr drobných předmětů, které byly skryty pod sněhem, ale všichni účastníci se snažili co nejvíce odpadu najít a oblast vyčistit. Během celé akce se snášely všechny nalezené předměty, které v této přírodní památce nemají co dělat, do velkoobjemového kontejneru. Za celou akci se skoro naplnil tento kontejner předměty, jako byly různé plastové předměty, plastové láhve, kýble od barev, zničený reklamní banner, pneumatiky, několik dveří, gumové pásy, koberec či odhozený výfuk. Bohužel musíme s politováním konstatovat, že se lidé v takovýchto chráněných lokalitách opravdu neumí chovat! Přitom stačí tak málo, abychom se k naší přírodě chovali s láskou a odpovědně. 

Přesvědčili jsme se na vlastní oči a kůži, že tyto a podobné akce jsou opravdu potřebné a organizátorům děkujeme, že tyto akce vznikají. Také všem dobrovolníkům děkujeme za to, že se těchto akcí ve svém volném čase účastní a alespoň touto cestou se za ostatní lidi o již poškozenou a devastovanou přírodu tímto způsobem starají.   

Sami jsme přesvědčení a ze slov organizátora Daniela Horvátha vyplývá, že se 18. ročník akce vydařil☺.