V období od 8.7. do 14.7. jsme na dovolené. Objednávky z tohoto období budou zpracovány a odeslány v pondělí 15.7. Děkujeme za pochopení.

Upcyklace

upcycling

Co je upcyklace? Upcyklace (Upcycling) je proces, ve kterém jde o přeměnu starých a nepotřebných produktů na produkty s vyšší kvalitou nebo jinou užitnou hodnotou, než jakou měl původní výrobek a zároveň zlepšuje hodnotu životního prostředí. Dá se říci, že cokoli, co přidává věcem jinak určených k likvidaci nebo odsouzených k dalšímu chátrání na hodnotě, je upcyklace. Upcyklace je do jisté míry a za určitých podmínek i renovace.

Nesmíme zaměňovat novou výrobu využívající recykláty s produkty, které se vyrobí upcyklací. Jsou to dvě naprosto odlišné činnosti. Upcyklace nepracuje s odpady, ale využívá materiály ještě před tím, než se z nich odpady stanou. Základní myšlenka upcyklace potřebu nových surovin neobsahuje, protože využívá již jednou vyrobené materiály.

Jak pomáhá upcyklace životnímu prostředí? V současnosti nevyužitelné materiály vyhazujeme nebo nějak likvidujeme. Právě upcyklace zhodnocuje jinak nevyužitelný materiál a využívá použité materiály, mnohdy považované za potencionální odpad, či za vedlejší produkt z výroby k výrobě nových výrobků. A toto je zásadní moment, jak pomáhá upcyklace k ochraně životního prostředí - využívá nepotřebný materiál a snižuje nebo zamezuje vzniku odpadů a také snižuje potřebu nových surovin (zdrojů).  

V blízké budoucnosti je možné předpokládat, že se upcyklace stane stejně zásadní, jako je v současnosti vnímaná recyklace. 

Upcyklaci v současnosti využívá mnoho firem a osob především v oblasti umění, módních doplňků a designu, hlavně v designovém nábytkářství.

Umění a upcyklace

Uměním, které využívá principů upcyklace (upcycling art), se v současnosti zabývá velké množství umělců. Upcycling art je označován za umění 21. století. V případě upcycling artu je potřeba brát ohled na to, zda jde o skutečné umělecké dílo nebo jde o „výtvor, který se za umění snaží vydávat“. Opravdovým dílem upcykling artu je takové dílo, které přidává na užitné, finanční nebo umělecké hodnotě použitým materiálům. Bohužel velké množství děl upcycling artu se v současnosti za povedené nedá považovat, ale zbylá menší část překypuje překvapivou pestrostí zajímavých a různorodých děl. Tato díla jsou mnohdy ryze užitná (například nábytkářství) a přecházejí v plně umělecká díla (například justinart.eu).    

Móda a upcyklace

Textilních materiálů, které se dají využít při upcyklaci v módě, je nepřeberné množství a také se tyto materiály oproti jiným materiálům dobře zpracovávají i v „domácích podmínkách“. Tyto materiály skýtají doslova nekonečnou paletu možností a inspirace k upcyklingu. Nejen tyto materiály, ale i další vyřazené tašky, kabelky nebo obuv lze úspěšně upcyklovat na nové užitné předměty. Upcyklace textilních materiálů má před sebou velkou budoucnost, jak pro drobné individuální výrobce, kteří již dnes vyrábějí designovou módu více či méně povedenou, ale i pro velké komerční výrobce. Důvodem přechodu komerčních výrobců v blízkém budoucnu na principy upcyklace je, že jejich současná výroba přestává být udržitelná nebo v mnoha případech je již neudržitelná.  

Design a upcyklace

Důležitý význam upcyklace spočívá jak ve schopnosti přetvořit již nepotřebné věci nebo materiály v užitné věci, ale v neposlední řadě jim vtisknout patřičný design a kvalitu, díky kterým tyto upcyklované výrobky obstojí v konkurenci s novými komerčními výrobky, které jsou významně ovlivňovány pomíjivými trendy. Naše současná doba je poznamenaná nadspotřebou a uměle vytvářenými tzv. módními trendy. Tyto trendy jsou mnohdy vytvářeny uměle, aby docházelo k mylnému pocitu, že je nutně potřebujeme a bez nich se jako lidstvo neobejdeme. Design v takovéto komerční výrobě v mnoha případech postrádá jedinečnost a individualitu, snad až na vysoce luxusní a prémiové značky. Pokud ovšem jakýkoli byznys chce růst, potřebuje inovativní design. Právě individuální design a zpracování, alternativní materiály a přístupy je právě ten rozdílový faktor, co odlišuje design v upcyklaci od svého komerčního okolí (například www.hearospeaker.com).

Pokud začne být princip upcyklace vnímán a využíván jako vhodný materiálový zdroj, podaří se upcyklaci bez zbytečných dotačních pobídek začlenit do ekonomiky, výrobních procesů a dalších oblastí, které mají zásadní vlivy na vznik odpadů.

---

Obrázek: Bernard Hermant on Unsplash