Kompletní průvodce světem brček - jak správně nahradit plastová brčka

Úvodem bychom Vás rádi seznámili s několika údaji, které se vážou k plastům a jejich užívání. V EU se každoročně spotřebuje 580 miliard plastových cigaretových filtrů, 46 miliard plastových lahví na nápoje, 36,4 miliardy plastových brček (v ČR se spotřebuje přibližně 300 milionů plastových brček), 16 miliard plastových kelímků na kávu a 2,5 miliardy plastových nádob na potraviny. Bohužel většina všech vyrobených plastů končí na skládkách nebo v přírodě, řekách a následně v oceánech, kde přímo ohrožují mořské živočichy nebo se v průběhu času postupně v důsledku působení slunečního svitu rozpadají na mikroplasty a nanoplasty, které následně společně s potravou spolykají mořští živočichové včetně ryb, které následně ulovíme a sníme. Recykluje se méně než 30 procent evropských plastových odpadů, přičemž 40 procent z nich se vyváží, především do Asie. Pro jasnou představu, brčka na pití, která vydaly restaurace rychlého občerstvení v EU za rok, by položená za sebou desetkrát dosáhla na Měsíc a zpět.

Tyto údaje vedou k zamyšlení, jak vhodně všechny tyto jednorázové plasty začít nahrazovat, ale hlavně nahrazovat tak, aby následně nezatěžovaly naši planetu a negativně neovlivňovaly náš život.

Dnes se zaměříme na užití plastových brček a jejich možných alternativ.

Plastová brčka (PP, polypropylen a PE, polyetylen)

Jsou přímým produktem zpracování ropy. Plast je levný materiál a výrobky z plastu jsou tudíž levné a mnohé firmy upřednostňují zisky nad udržitelnou hodnotou. V posledních několika desetiletích vědci zjišťují, že překvapivě velké množství plastů se v kombinaci s nedostatečnou „recyklační morálkou“ dostává do řek a je vyplavováno do moří a oceánů, kde jsou unášeny mořskými proudy daleko od pobřeží nebo končí v útrobách mořských a přímořských živočichů – ryb, želv, racků atd.. Plasty bychom měli považovat za znečisťující látky a přemýšlet, jak je nahradit udržitelnějšími materiály. Obyčejnému plastovému brčku (jakémukoli plastu) trvá přes 200 let (více jak 2,5 lidské generace) než se rozpadne na mikroplasty, takže se plně nerozloží, protože jeho výroba není přirozená a mnohé organismy, které se starají o rozklad, si s plastem nedokážou poradit!

Výhody
 • mají dlouhou výdrž
 • možnost různých délek a průměrů
 • nízká cena pořízení
Nevýhody
 • obrovská ekologická zátěž a poškození přírody
 • s plastem je spojena špatná recyklační morálka
 • rozpad na mikroplasty trvá 200 a více let
 • od roku 2021 je směrnicí EU zakázáno užití jednorázového plastu

PLA brčka (z agl.: polylactic acid = polymléčná kyselina)

Jedná se o bio plast vyráběný z rostlinného škrobu (např. kukuřičného škrobu, bramborového škrobu nebo z vedlejšího produktu vzniklého při výrobě třtinového cukru).  Při samotném pěstování rostlin pro výrobu biomasy a při samotné výrobě jsou bohužel používány chemikálie a spotřebovává se velké množství vody a energie. Bio plast má podobné vlastnosti jako plasty vyráběné z ropy a je rozložitelný pouze při splnění určitých specifických podmínek jako je vysoká teplota (60 ° C), přístup kyslíku, plísní, bakterií a dalších mikroorganismů. Tyto podmínky jsou dosažitelné pouze v průmyslových kompostárnách, kam ale česká legislativa zakazuje svážet bio plasty. Pokud uvedený specifický postup není dodržen, k rozložení jednoduše nedojde a bio plast se chová obdobně jako běžný plast! V oceánech způsobují bio plasty stejné škody jako plastová brčka.

Výhody
 • 100% kompostovatelná v průmyslových kompostárnách (v těchto průmyslových kompostárnách dojde k rozložení v řádech týdnů)
 • možnost různých délek a průměrů
Nevýhody
 • zátěž půdy při pěstování potřebného množství jednorázových rostlin pro výrobu biomasy
 • vysoká spotřeba vody a energie při zpracování
 • česká legislativa zakazuje svážet a zpracovávat bio plasty v průmyslových kompostárnách
 • pokud nedojde ke kompostování v průmyslové kompostárně, tak k jeho rozložení dochází v čase jako u běžného plastu
 • při recyklaci se nesmí míchat s běžným plastem

Papírová brčka

Papír je přírodní netoxický materiál, který se recykluje. Bohužel papírová brčka nejsou určena pro delší použití a často se stává, že než vypijete svou skleničku, brčko se rozmočí a není to při pití příjemný zážitek. S rozmočeným papírem se do pití uvolňuje i lepidlo. Tím, že je na jedno použití, není vyloučená zbytečná produkce jednorázového odpadu. Dále se na papír pokácí spousta dlouho rostoucích dřevin a při jejich zpracování na papír spotřebováváme spoustu energie a drahocenné vody. Papírovému brčku trvá přibližně 30-60 dnů než se rozloží.

Výhody
 • 100% kompostovatelná
 • biologicky rozložitelná
Nevýhody
 • snadná nasákavost (rychle se rozmočí, cca během 15 minut a uživateli nepůsobí příjemný zážitek)
 • ničení dlouho rostoucích lesů
 • používání chemie pro bělení a vysoká spotřeba vody a energie při zpracování
 • zbytečná produkce jednorázového odpadu

Těstovinová brčka

Základní ingredience pro výrobu je obilí a voda, brčko je tedy plně kompostovatelné v běžných domácích kompostérech. Bohužel nejsou určena pro delší použití a často se stává, že než vypijete svou skleničku, brčko rozměkne a není to při pití příjemný zážitek. Těstovinové brčko není určeno pro každého spotřebitele, neboť je vyrobeno z obilného zrna  a obsahuje gluten (lepek).  Proto spotřebitele, kteří mají nesnášenlivost lepku, tzv. celiakii, je potřeba důsledně informovat o této skutečnosti.

Výhody
 • 100% kompostovatelné
 • biologicky rozložitelné
Nevýhody
 • časem rozměkne, cca za 1-2 hodiny a uživateli nepůsobí příjemný zážitek
 • vyroben z obilného zrna, obsahuje gluten (lepek), nutnost informovat spotřebitele s celiakií, aby nedošlo ke zdravotním komplikacím
 • těstovina může měnit chuť nápoje
 • jsou vhodná pouze do studených nápojů

Slámová brčka

Brčka ze slámy patří mezi nejekologičtější brčka na pití, jelikož se pěstují přirozeně a jedná se o zemědělský odpad, který často končí ve spalovnách. Z výše uvedeného vyplývá, že co je přirozeně vypěstováno jako sláma, ze které se vyrábějí brčka, bude asi přirozeně nejlepší alternativa, obzvláště pokud by se sláma dále nezpracovávala na další využití a prostě by se jenom zaorala nebo v horším případě spalovala ve spalovnách. Tímto způsobem se přemění zemědělské zbytky (druhotný odpad) na produkt s úžasnou přidanou ekologickou hodnotou. Dají se použít v teplých i studených nápojích (nedochází ke změknutí slámky). Využívají se v barech, restauracích, hotelích, kavárnách atd. na pití koktejlů, drinků, limonád nebo džusů (mají neutrální chuť). Při výrobě brček se tyto obilné stonky sbírají, ručně se zastřihují a následně jsou čištěny sterilizačními metodami pomocí horké vody. Do výrobního procesu nejsou zahrnuty žádné chemikálie ani bělidla.

straw-by-straw-slamova-brcka-ctverec

Výhody
 • 100% kompostovatelná v domácích podmínkách
 • recyklovatelná a biologicky rozložitelná
 • 100% přírodní produkt z obnovitelných zdrojů
 • bez lepku (lepek se nachází v obilných zrnech, při výrobě brček se používají pouze stonky obilovin bez semen)
 • vydrží na více než jeden nápoj, nerozmočí se ani po několika hodinách
 • nemění chuť nápoje
Nevýhody
 • jelikož rostou přirozeně, nelze ovlivnit jejich průměr, mají individuální průměr v rozpětí od 3 do 6 mm, který může při hrubší konzistenci nápoje snižovat prostupnost nápoje

Kovová brčka

Brčka jsou vyráběna z nerezové oceli, která je certifikována pro potravinářské účely. Můžete je používat pořád dokola a jsou odolná, proto se nemusíte zabývat jejich poškozením, pokud brčko přímo nerozmáčknete. Nevýhodou je přejímání teplot, proto je nepříjemné pít velmi studený nebo horký nápoj. Neprůhlednost zabraňuje rozpoznání stavu brčka zevnitř (tedy, zda je řádně vymyto …). Kov má vlastní chuť, a proto očekávejte zabarvení chuti vašeho nápoje a u některých spotřebitelů může dojít k nepříjemné reakci v ústech. A nakonec kovové brčko má schopnost reagovat s látkami a zbavovat je některých minerálů a vitamínů.

Výhody
 • odolnost, dlouhá výdrž
 • 100% recyklovatelné
 • možnost různých délek a průměrů
Nevýhody
 • kov přejímá teploty (je nepříjemné až nemožné pití studených až ledových a teplých až horkých nápojů)
 • neprůhlednost způsobuje nemožnost si odkontrolovat hygienický stav brčka zevnitř (zda je řádně vymyto)
 • kov má vlastní chuť a zabarvuje chuť pitého nápoje
 • může docházet k reakcím v ústech spotřebitele, kov reaguje s různými látkami a zbavuje je některých minerálů a vitamínů
 • náchylnější k poškrábání a odření
 • mnohá kovová brčka se stávají cenným suvenýrem pro spotřebitele
 • spotřeba vody pro nové znovupoužití

Skleněná brčka

Vyrobená ze skla, ideálně z borosilikátového skla. Sklo špatně vodí teplotu, proto můžete brčka používat pro ledové a horké nápoje. Je prakticky inertní (nepodléhající chemickým reakcím, nereagující s jinými prvky), takže neničí vitamíny a minerály. Jsou odolné proti poškrábání a odření, ale může snadněji dojít k jejich rozbití a může dojít k úrazu u spotřebitele. Průhlednost (v případě čirého skla) umožňuje rozpoznání stavu brčka zevnitř (tedy, zda je řádně vymyto …).

Výhody
 • dlouhá výdrž
 • 100% recyklovatelné
 • sklo špatně přejímá teplotu a proto je vhodné na studené i teplé nápoje
 • průhlednost (pouze čiré sklo) umožňuje kontrolovat hygienický stav brčka zevnitř
 • sklo je prakticky inertní a proto neničí minerály a vitamíny
 • možnost různých délek a průměrů
Nevýhody
 • můžou být náchylná k rozbití a tedy nebezpečná pro spotřebitele
 • mnohá skleněná brčka se stávají cenným suvenýrem pro spotřebitele
 • u zabarvených skleněných brček se obtížněji kontroluje hygienický stav brčka zevnitř
 • spotřeba vody pro nové znovupoužití

Bambusová brčka

Bambusová brčka jsou vyrobena z rychle rostoucí rostliny, která není ohrožená jejím sklízením a je dobře obnovitelná. Brčko z bambusu má svou životnost, která se dle častosti používání a kvality péče krátí. Brčko po určité době začne uvnitř plesnivět. Povrch je velmi pórovitý a organický, proto se špatně čistí a množí se zde bakterie a časem začne hnít. Kvůli neprůhlednosti může být problém odhadnout spotřební dobu a přehlédnout, co se děje uvnitř.

Výhody
 • delší výdrž oproti jednorázovým alternativám brček
 • 100% recyklovatelné
Nevýhody
 • špatně se čistí díky organickému a pórovitému povrchu
 • má svou životnost, která se dle častosti používání a kvality péče krátí
 • brčko po určité době začne uvnitř plesnivět
 • spotřeba vody pro nové znovupoužití

Závěr - Která brčka tedy využívat?

Pokud bychom rozdělili brčka na vícekrát použitelná a jednorázová, tak bychom volili takto. Pro vícekrát použitelná brčka bychom hlasovali pro brčka z čirého borosilikátového skla, z důvodu dlouhé výdrže, z důvodu, že je sklo recyklovatelný materiál a dá se recyklovat stále dokola, pro jejich průhlednost (pouze čiré sklo), které umožňuje kontrolovat hygienický stav brčka zevnitř, sklo je také prakticky inertní a tedy prakticky nedochází ke zničení minerálů a vitamínů v nápoji (neovlivňuje chuť nápoje), dají se vyfouknout na průměr, který nám umožní vypít i nápoje s hustou konzistencí. Pro jednorázová brčka bychom zvedli ruku pro slámová brčka, protože jsou kompostovatelná v domácích podmínkách, recyklovatelná a biologicky rozložitelná (doslova se dají odhodit do trávy a příroda se o ně během několika dní postará a rozloží se bez jakýchkoli vedlejších účinků), dalším důležitým faktorem je, že se jedná o přírodní produkt z obnovitelných zdrojů, vydrží na více než jeden nápoj a nemění jeho chuť. Tyto naše volby mají ještě jednu nemalou výhodu, jsou vhodné pro připravenou a schválenou legislativní změnu, která vstupuje v platnost od roku 2021, která zakazuje prodeje a užití plastových výrobků např. brček, příborů, nádobí, tyčinek do uší a některých dalších plastových výrobků na jedno použití.


Pokud chcete změnit brčka, které momentálně používáte, podívejte se na naši nabídku >>>