V období od 8.7. do 14.7. jsme na dovolené. Objednávky z tohoto období budou zpracovány a odeslány v pondělí 15.7. Děkujeme za pochopení.

Udržitelný životní styl

udržitelný-životní-styl

Často dostáváme dotazy, co že to vlastně ten udržitelný životní styl nebo chcete-li udržitelný způsob života je, a co obnáší jej začít praktikovat. Protože odpovědi mohou být jednoduché, ale také složitější a obsáhlé, rozhodli jsme se na toto téma sepsat tento článek. Tak se alespoň sami budete moci rozhodnout, jestli s ním chcete začít nebo ne. Na konci dne totiž bude záležet pouze na Vás samotných, jak Vy sami budete chtít zařadit udržitelný životní styl do vlastního života, života rodiny, společnosti a jestli ho přijmete za vlastní. Je to o ohleduplnosti ke svému okolí i k sobě samému.

Co to ta udržitelnost tedy je? Z pohledu a kontextu k lidské civilizaci jde o praktickou schopnost uspokojit základní potřeby dneška bez poškození schopnosti budoucích generací, uspokojit jejich základní potřeby a udržet jejich životní úroveň. Také udržitelná společnost musí být poskládána tak, aby její životní styl a podnikání nebyly v rozporu s neoddělitelnou schopností přírody udržet život. Udržitelnost z pohledu ekologie je schopnost biologických systémů udržovat diverzitu a produktivitu na dobu neurčitou. Tři pilíře udržitelnosti jsou ekonomika, společnost a environmentalistika.

Pro jednoduchost je to jakákoli činnost, ať už Vaše, společnosti nebo firem, která vede k udržení, zlepšení a nejlépe ke zdokonalení našeho chování k přírodě a planetě. Musíme jednat tak, aby došlo k jejímu zachování pro budoucí generace, a abychom našim budoucím generacím předali planetu v nezhoršeném stavu, ideálně lepším stavu, než jsme ji zdědili my při zachování ekonomické a životní úrovně. K tomu bychom měli my všichni (jednotlivci, firmy, stát) upravovat kroky a činnosti tak, abychom se chovali k životnímu prostředí a planetě odpovědně.

Jak se tedy projevuje udržitelný způsob života v praxi? Žít udržitelně znamená uvědomovat si svoji spotřebu a její vliv na životní prostředí a také čerpat z přírodních zdrojů bez vzniku odpadu. To umožní zachovat ekologickou rovnováhu nyní i do budoucna. Udržitelný životní styl v úhrnu přináší výhody nejen Vám, ale také lidem ve vašem okolí a nakonec celé planetě.

Pro začátek se můžeme zaměřit na tyto oblasti:

Potraviny

Nakupovat vždy pouze tolik potravin, kolik jich spotřebujeme. Tím zamezíme zbytečné nadprodukci a zátěži přírody při pěstování (a výrobě) a následně výrazně omezíme vyhazování a s tím zvyšování ekologické zátěže při její likvidaci. Potraviny můžeme nakupovat u místních výrobců a pěstitelů, čímž pomůžeme místní ekonomice a zároveň získáme čerstvé potraviny. Určitě bychom také měli udržovat nakoupené potraviny v čerstvém stavu, aby nedocházelo k opětovnému vyhazování, a s tím spojeným plýtváním s potravinami.

Oblečení

Oblečení bychom měli nakupovat z potřeby a ne z důvodu „rozmařilosti“. Stejně jako u potravin, měli bychom se snažit hledat kvalitní produkty. V módním průmyslu to znamená hledat ty, které budou sloužit déle než několik měsíců, budou vyráběny udržitelně a z udržitelných materiálů. Takové produkty můžeme následně prodat nebo věnovat k dalšímu využití (což může pomoci třeba sociálně slabším spoluobčanům ke kvalitnějšímu životu). Nejen, že budete nosit kvalitnější oblečení, ale zároveň se také sníží objem produkovaného odpadu a zátěž přírody při výrobě. Vznikne tlak na výrobce, aby opětovně začali vyrábět kvalitní oblečení, které vydrží. Mnozí z nás si jistě vzpomenou, že naše oblečení vydrželo několik let ve vysoké kvalitě a dnes je po několika měsících nošení zničené a odpad se jenom kupí (samozřejmě zde mluvím primárně o výrobcích fast-fashion).

Výrobky denní spotřeby

Ideální volbou je začít nakupovat v bezobalových prodejnách nebo e-shopech jako jsou Organikk a další. U výrobků, kde obal musí být, se snažme kupovat ty v recyklovatelných obalech. Pro dobro vašeho těla i životního prostředí se snažit využívat výrobky s přírodními složkami, a snažit se omezit všechny uměle vytvořené produkty plné chemie. Obecně by měl být náš cíl neustále snižovat využívání produktů balených v plastu (plastové dózy nebo láhve) a tím přestat podporovat výrobce s těmito produkty. Přestat využívat jednorázové plastové sáčky a igelitky. Všechny tyto kroky budou mít pozitivní dopad na snížení produkce plastů, které často končí na skládkách a následně v řekách. Ty pak jako velké „žíly a tepny“ planety plasty nesou do moří a oceánů, kde se postupně rozpadají na mikro a nano částice, které spolu s planktonem sežerou ryby a mořští živočichové a následně se dostanou zpět k nám v podobě ulovených ryb, které následně sníme.

Voda

Voda, životadárná tekutina, které, jak z minulých let víme, nemáme nadbytek, spíše její nedostatek. I zde nám udržitelnost může být skvělou inspirací, jak vodou neplýtvat a naopak se jí snažit šetřit. Začít můžeme při hygieně v koupelně, kdy se můžeme místo napuštění vany jenom efektivně osprchovat a snížit spotřebu vody (v dnešní době jsou již i sprchové sestavy, které umožňují snižovat průtok vody tak, aby jsme jí šetřili). Podobný přístup se dá přenést do kuchyně. V případě, že umýváte nádobí ve dřezu, můžeme dřez napustit, umýt dané nádobí a následně opět v nově napuštěném dřezu nádobí opláchnout (takto to měli vychytané již naše babičky). Takto ušetříte vodu a zároveň i Vaši peněženku.

Čím dříve si tyto skutečnosti uvědomíme a přijmeme je za své, tím dříve a lépe se mohou projevit nápravy neustále se zhoršujícího stavu naší planety a našeho životního prostředí.

Pokládejte si otázky, zajímejte se, zkoumejte příběhy věcí a potravin, které používáte a které Vás obklopují. Ohleduplnost je o nastavení mysli a dokud se ve Vás neprobudí přirozená zvědavost, budete přehlížet mnoho příležitostí, jak žít udržitelně. Následně sami začnete objevovat nové cesty a přístupy, které Vám budou vyhovovat a budou v souladu s tím, jaké máte prostředky či možnosti.

Měli bychom si uvědomit, že jedna malá změna vede ke změnám větším a takto postupně se věci nabalují a pozitivní změna postupuje dále a mění pozitivně náš život i život na naší planetě.

---

Obrázek: rafael albornoz on Unsplash