Ekologické symboly

ekologicke-symboly

V dnešní moderní době můžete při nákupu zboží narazit na nepřeberné množství značek, symbolů nebo označení, až je pro laika velmi těžké se v tom vyznat. Proto jsme vytvořili tento seznam používaných ekologických symbolů. Najdete zde seznam těch nejpoužívanějších s vysvětlením, co daný symbol označuje. Pro ty z vás, kteří chtějí jít o kus dále a dozvědět se také něco o recyklačních značkách, mrkněte se na tento seznam recyklačních značek.

A co tedy můžeme považovat za ekoznačku?

Ekoznačka, nebo-li ekologické značení či ekoznačení je symbol, který byl vyvinut pro lepší orientaci zákazníka. Slouží k označení produktů, které jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Certifikovány mohou být pouze ty výrobky, které splní stanovená kritéria a jsou tak šetrná k životnímu prostředí v průběhu celého svého životního cyklu (od výroby až po likvidaci). Tato kritéria jsou nejčastěji garantována státem, ale mohou být garantována také nevládní organizací či profesním cechem.

Právě tato garance od nezávislé strany umožňuje daný symbol nebo značku uvést jako ekoznačku. Jiné další značky a symboly, které si vytvoří výrobce, ale nejsou ověřeny třetí stranou se nemohou označovat jako ekoznačka.

Jaké máme tedy oficiální ekologické symboly?

V České republice máme oficiálně pouze dva typy ekoznaček - Ekologicky šetrný výrobek a Produkt ekologického zemědělství. Oba jsou schválené Ministerstvem životního prostředí. To ale neznamená, že se nemůžete setkat s jinými značkami, které jsou globálně uznávány. Jako členský stát EU se často setkáme s ekoznačkami, jejímž garantem je Evropská unie.

České ekologické symboly

Ekologicky šetrný výrobek

Při výrobě ekologicky šetrných produktů se dodržují ty nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí, kdy se kontroluje například spotřeba energie nebo emise vypouštěné do ovzduší. Dále je velmi důležité, z čeho je produkt vyroben, kolik materiálu a surovin je potřeba na jeho výrobu, jaký obal takový výrobek má a také jak se likviduje. Zároveň nemusíte mít strach, že by takový výrobek byl o něco horší ve své účinnosti a funkčnosti, než jiné výrobky bez tohoto označení. Všechny produkty s touto značkou musely projít stejnými kontrolami a jsou v souladu se stejnými zákony jako výrobky od jiných výrobců a bez tohoto značení. Symbol může být na výrobcích pouze v zeleném nebo černém tisku.

ekologicky-šetrný-výrobek-značka

Produkt ekologického zemědělství

Výrobky s tímto symbolem nám dávají záruku toho, že při výrobě nebyly použity žádné pesticidy, herbicidy, chemické postřiky a hnojiva, geneticky modifikované organismy a aditivní látky, které mohou vylepšovat barvu, vůni a chuť. Všechny takové výrobky mají označení BIO.  Pokud si kupujete výrobky živočišného původu, u zvířat se dbá na dostatek prostoru, venkovní výběhy a lidské zacházení se zvířaty.  Produkce BIO výrobků musí dodržovat pravidla daná zákonem č.242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství.

produkt-ekologickeho-zemedelstvi-znacka

Zahraniční ekologické symboly

“Eurokvětinka” nebo-li The Flower

Eurokvětinka je evropská ekologická značka, která platí pro celou EU. Tato značka zhodnocuje taktéž výrobní a životní cyklus produktů. Nevztahuje se na potraviny, léky a zbraně. Můžete ji však vidět například na elektrospotřebičích (lednice, myčky nádobí), barvách a lacích, textilu, pracích prostředcích apod. Životní cyklus těchto typů výrobků je velice důležitý po odpadové stránce výroby. Díky tomuto symbolu víme, že při výrobě nebyly odpady vypouštěny do přírody.

the-flower-znacka

Zelený list z hvězdiček pro biopotraviny z EU

Jak jsme si řekli výše, v ČR vyprodukované biopotraviny nesou národní ekoznačku Produkt ekologického zemědělství. Protože jsme ale součástí EU a spousta potravin se k nám dováží z jiných členských států, velice často se setkáte také se symbolem zeleného listu složeného z hvězdiček. Jde o evropskou obdobu našeho Produktu ekologického zemědělství.

zeleny-list-z-hvezd-znacka

Symboly pro biotextil - Fair Wear, Soil Association, GOTS

Módní průmysl patří k největším znečišťovatelům životního prostředí, a proto není divu, že se stále více a více řeší férová a udržitelná výroba ohleduplná k životnímu prostředí i lidem, kteří se na výrobě podílejí. I proto vznikají nové certifikace, které mají garantovat požadovanou kvalitu.

Mezi nejznámější a nejpoužívanější jednoznačně patří certifikát od holandské organizace Fair Wear. Tato organizace se zaměřuje na to, aby produkt pocházel z udržitelných a ekologických surovin, ale zároveň, aby byly dodrženy pracovní normy při výrobě. Velmi podobným certifikátem jsou Soil Association a GOTS. Všechny tyto organizace si dávají za cíl, aby všechen textil s tímto označením vznikl postupy, které jsou šetrné k přírodě a ke zdraví všech, kteří se pěstování a výroby zúčastní.

FairWear-logo-RGB-1    soil-association-znacka      gots-znacka

Dřevo ze šetrně obhospodařovaných lesů - FSC

Tento certifikát mohou využívat produkty ze dřeva, které bylo vytěženo legálně, zcela v zásadách šetrného, ekologicky a sociálně odpovědného lesního hospodářství. V Česku mají tuto zahraniční certifikaci některé z lesů, například Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Značku FSC najdete na řadě produktů, včetně těch u nás na Organikku.

fsc

Spravedlivý obchod - Fair trade

Některé produkty, které nelze získávat odjinud než z rozvojových zemí, jako jsou například čaj nebo káva, nesou označení Fair trade. Protože jsou tyto produkty často dováženy ze třetích zemí, je potřeba zajistit, aby se při jejich výrobě dodržovaly určité standardy - vyloučila se práce dětí, výrobci dostali řádnou odměnu (mzdu), a aby se při výrobě nepoužívaly žádné toxické látky. Všechny tyto aspekty výroby zabezpečuje certifikace Fair trade.

fair-trade-znacka

Přírodní kosmetika - CPK, CPK Bio, Vegan Society, HCS, Peta Cruelty Free, Natrue, Ecocert

Kosmetický průmysl, podobně jako módní, patří mezi tzv. nejvíce “dirty” obory. Proto je dobře, že existuje spousta certifikačních institucí, které se snaží dohlížet na kvalitu vyráběné kosmetiky. Na druhou stranu, oproti jiným oborům, v kosmetice vzniká nepřeberné množství certifikátů, až se v tom jeden může lehce ztratit. Tady jsme pro vás vybrali ty nejvýznamnější.

Čistě českými certifikáty jsou CPK a CPK Bio. CPK je zkratka pro Certifikovanou přírodní kosmetiku a výrobky s tímto označením musí být vyrobeny pouze z přírodních surovin. Nesmí obsahovat synteticky získané parfémy, ropné látky, syntetické konzervační složky, syntetická barviva a vybrané tenzidy. CPK Bio navíc požaduje, aby alespoň 20% surovin bylo z biosložek z ekologického zemědělství.

cpk-znacka

Pro mnoho z nás, nejen pro vegany, hraje velmi důležitou roli při výběru kosmetiky, zda-li nebyla testována na zvířatech. Jedním z nejvýznamnějších certifikátů tohoto charakteru je Vegan Society, který také přidává to, že při výrobě daného produktu nebyla použita žádná živočišná surovina nebo jiný produkt. Známý a jediný celosvětově platný certifikát, který se zaměřuje na produkty, které nejsou testovány na zvířatech, je pak HCS leaping bunny.

the-vegan-society-značka  hcs-leaping-bunny-znacka

Jedna z nejznámějších organizací na ochranu a boj za práva zvířat, PETA, vydává svůj certifikát Cruelty-free. Je typický zejména pro americký trh.

peta-cruelty-free-znacka

Mezi další certifikáty, které ale nejsou již tak známé, patří například Natrue a Ecocert. Certifikát Natrue garantuje, že produkty s tímto certifikátem budou obsahovat minimálně 75% přírodních látek. Bonusem pak je, že zohledňuje při svém vydávání ekologické balení a výrobu šetrnou k životnímu prostředí. A Ecocert patří zase mezi ty úplně nejpřísnější - zažádat o něj můžete pouze tehdy, pokud vaše výrobky obsahují alespoň 95% přírodních ingrediencí a alespoň 50% z nich pochází z ekologického zemědělství.

natrue-znacka       ecocert-znacka

---

Úvodní obrázek: Aaron Burden on Unsplash