Recyklační značky

recyklacni-znacky

V moderním světě, ve kterém právě žijeme, a který se bude výrazně měnit, hraje recyklace a nakládání s odpady důležitou roli. Vzhledem k tomu, že planeta není nafukovací a populace roste, bude důraz na recyklování produktů kladen stále větší důraz.

A s tím poroste také množství značek a možnosti recyklace. Tento článek si dává za cíl vás provést těmi v současnosti nejčastějšími, abyste měli představu, co jednotlivý symbol znamená. A pokud vás toto téma zajímá více, určitě si přečtěte také náš další článek, který se věnuje ekologickým symbolům.

Tyto recyklační značky najdete vždy na obalu výrobku. Díky nim můžeme zjistit, z jakého materiálu jsou vyrobeny, kde je možné produkt skladovat a hlavně kam obal můžeme správně vyhodit až bude prázdný. Právě tyto značky nám mohou pomoci správně třídit odpad, čímž můžeme sami pomoci k efektivnější recyklaci jednotlivých produktů.

Trojúhelník s obrysovými šipkami

Symbol prázdného trojúhelníku s nevyplněnými šipkami značí výrobky, jehož obal je možné recyklovat. Navíc nám říká, že obal je již vyroben z recyklovaného materiálu.

Trojúhelník-s-obrysovými-šipkami-znacka

Trojúhelník s plnými šipkami

Dalším je trojúhelník s plnými šipkami, který značí, že je obal určen k recyklaci. Číslo uprostřed této značky nás informuje o tom, z jakého materiálu je obal vyroben. Poté může obsahovat ještě písmena, která jsou zkratkami pro oficiální název materiálu.

Trojúhelník-s-plnymi-šipkami-znacka

Zelený bod

Kulatá značka se šipkami směřujícími dovnitř patří mezi ochranné značky, tzv. zelený bod. Obal s touto značkou znamená finanční příspěvek na zpětný odběr tohoto obalu pro další recyklaci.

800px-The_Green_Dot.svg

Panáček vyhazující odpad do koše

Na většině výrobků uvidíte tento symbol panáčka, který vyhazuje odpad do koše. Tato značka je pouze informativní, abychom chránili životní prostředí a vyhazovali odpadky do koše místo na zem. Patří mezi nepovinné symboly.

Panáček-vyhazující-odpad-do-koše-znacka

Přeškrtnutá popelnice

Obal s označením přeškrtnuté popelnice značí obal, který bychom měli odevzdat prodejci nebo k ekologické likvidaci. Nepatří ani do směsného odpadu, ale ani do kontejnerů pro tříděný odpad. Proto bychom si na tento obal měli dát zvláštní pozor.

Přeškrtnutá-popelnice-znacka

---

Hlavní obrázek: Sigmund on Unsplash  , Obrázky recyklačních značek: Samosebou.cz