V období od 8.7. do 14.7. jsme na dovolené. Objednávky z tohoto období budou zpracovány a odeslány v pondělí 15.7. Děkujeme za pochopení.

Recyklace plastů

recyklace-plastu

Recyklování plastů je velmi složité téma, které nelze obsáhnout v pár větách. V tomto článku se vám pokusíme alespoň v základech popsat, co obnáší recyklování plastů a také vám podat základní informace k plastům obecně.

Nejdříve si tedy položme otázku. 

Co je to plast?

Plasty, známé také pod názvem plastické hmoty nebo pod ne zcela přesným, ale obecnějším názvem „umělé hmoty“, označují řadu syntetických nebo polosyntetických organických sloučenin, polymerních materiálů.

Často obsahují další látky ke zlepšení užitných vlastností, např. odolnosti proti stárnutí, zvýšení houževnatosti, pružnosti apod. Plasty se vyznačují velkou variabilitou vlastností, jako je např. tepelná odolnost, tvrdost, pružnost.

Díky tomu nalezly použití téměř ve všech průmyslových odvětvích i v domácnostech.

Mezi nejběžnější plasty patří

 • Polyethylen (PE) - je v současnosti nejpoužívanějším polymerem na světě, vyrábí se z něho například smrštitelné fólie, roury, ozubená kola, ložiska, textilní vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten) a elektrotechnická izolace, jeho roční produkce je odhadována na více než 60 milionů tun,

 

 • Polypropylen (PP) - patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu, prodává se například pod obchodním názvem Tipplen, Tatren, Mosten. Například v roce 2001 dosáhla roční celosvětová produkce přes 30 miliónů tun,

 

 • Polyvinylchlorid (PVC) - je třetím nejpoužívanějším plastem na světě, neměkčené PVC (známé též jako novodur®) se využívá pro „tvrdé“ výrobky, u kterých je žádoucí tvarová stálost po celou dobu životnosti – jde o trubky, profily, desky, nádoby apod., měkčené PVC (známé též jako novoplast®) je využíváno pro výrobky polotuhé až elastické – fólie (nesprávný, ale obecně používaný název „igelit“), ochranné rukavice, kabely, podlahové krytiny (nesprávný, ale obecně používaný název „linoleum“), hadice, apod.

 

 • Polystyren (PS) - používá se například k výrobě obalů nebo jednorázového nádobí (talíře, kelímky, misky, příbory aj.), pěnový PS se využívá jako misky pod maso a zeleninu, pro balení hotových jídel a jako přepravky například pro mořské plody, také se využívá při výrobě interiérových obkladů v podobě stropních desek nebo dekorací,

 

 • Polymetylmetakrylát (PMMA) - běžně známý jako plexisklo nebo akrylátové sklo - je průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu, světová výroba činí ročně asi 0,5 milionů tun a světová výroba stále roste,

 

 • Polyamidy (PA) - výchozím materiálem je ropa, v roce 2016 dosáhla celosvětová výroba cca 5,5 milionu tun,

 

 • Polyestery (PES) - základní surovinou je ropa, polyesterová vlákna se mohou vyskytovat prakticky ve všech textilních výrobcích,

 

 • Polyethylentereftalát (PET) - patří do skupiny polyesterů, uplatnil se především při výrobě lahví, dalších obalů a fólií, znám je pod řadou dalších obchodních názvů, např. Mylar, Arnite, Impet, Rynite, Ertalyte, Hostaphan, Melinex, Dacron, Terylene, Trevira, atd.,

 

 • Polyuretany - používá se například k výrobě různých průmyslových válců, kladek, kol, různých tlumících prvků, pružné pěny, koženky, textilních vláken (sportovní oděvy), rámování autoskel, atd.,

 

 • Fenoplasty,
 • Aminoplasty,

 

 • Polysiloxany (silikony) - používá se například při výrobě olejů, past, laků, tmelů, kosmetiky (používají se v různých kategoriích výrobků, jako jsou např. mýdla, sprchové gely, šampony na vlasy, pěny na holení atd.), kuchyňské náčiní (jako formy na pečení, vály), atd.,

 

 • Fluoroplasty - např. Teflon.

Teď, když víme, co to plast je a s jakými plasty se můžeme setkat nejčastěji, pojďme se podívat na to, jak plast třídit.

Jak třídit plast?

Třídění plastů je velice důležité i z důvodů světových odhadů roční produkce spotřeby plastů, která je cca 430 milionů tun.  Odhaduje se, že pokud spotřeba plastů poroste stejným tempem, tak do roku 2025 to bude 600 milionů tun!

Plasty patří do žlutého kontejneru. Protože plasty zabírají nejvíce místa ze všech odpadů, před vhozením plasty sešlápněte nebo zmačkejte. Do kontejnerů na plast vhazujte jen to, co je vyznačeno na nálepce na kontejneru. Cokoli jiného do kontejneru vhodíte, nebude zpravidla zpracováno a skončí na skládce nebo ve spalovně! Do kontejnerů nevhazujte ani plasty spojené s jinými materiály, např. papírem nebo kovem. Obaly nevymývejte, drobné znečištění plastových obalů nevadí.

Co patří do žlutého kontejneru

 • sešlápnuté PET lahve (z PET láhve odstraňte papírové a nesourodé polepy a uzávěry)
 • sešlápnuté nápojové kartonové obaly
 • sáčky, plastové tašky, fólie, CD, DVD, VHS média,
 • obaly od kosmetických a hygienických potřeb
 • kelímky a krabičky od pokrmů
 • konzervy a plechovky od potravin a kosmetiky
 • polystyren (ideálně rozlámaný na menší kusy, aby byl lépe skladný)

Do žlutého kontejneru na plasty nepatří

 • PVC obaly (jako jsou např. trubky, desky, nádoby, fólie (pod nesprávně, ale obecně používaným názvem „igelit“), ochranné rukavice, kabely, podlahové krytiny (pod nesprávně, ale obecně používaný názvem „linoleum“), hadice, apod.
 • mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
 • obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek

Třiďte kvalitně, zmenšujte velikost sešlápnutím, aby se do kontejneru vešlo co možná největší množství.

A nyní, po důležitém vysvětlení, co to plasty jsou a jak je třídit, se podívejme na to, jak se recyklují.

Jak se plast recykluje?

V samotném plastu došlo při jeho používání k mnoha změnám. Výrobek z plastu byl vystaven působení mnoha vnějších faktorů (teplo, světlo, mechanické zatížení), plast zestárl a změnily se jeho vlastnosti. Také mohlo dojít k jeho kontaminaci různými nečistotami, a proto recyklace použitých výrobků z plastů není úplně jednoduchá.

Recyklací plastů se obecně rozumí opětovné využití plastů vznikajících při výrobě (zbytků) a odpadu zbývajícího po ukončení životnosti výrobků z plastů.

Recyklace plastů začíná jejich svozem. Následně se na dotřiďovacích automatických, ale hlavně manuálních linkách s velkým přispěním lidské práce separuje všechno nepatřičné.

Plasty se na dotřiďovací lince zbavují všech nežádoucích příměsí a rozdělují se nejčastěji na 5–6 skupin podle materiálů i barev, a to na PET, fólie, duté plasty, směsné plasty, polystyren apod. (zpracovatelům plastů jde o tzv. jednodruhovost, nesprávným tříděním plastů se proces jenom komplikuje a prodražuje).

Dotříděné jednodruhové plasty se perou, suší, jsou lisovány nebo rozdrceny. Po rozdrcení může následovat případná regranulace a v ten okamžik vzniká druhotná surovina, která je připravená pro prodej zpracovatelům pro další zpracování (při posuzování rentability recyklace plastů jednotlivými výrobci se bere v potaz cena recyklátu a čistota recyklátu v porovnání s novým plastem a to ovlivňuje zájem u výrobců o tuto surovinu).

Výrobci si druhotnou surovinu, jak drť, tak regranulát upraví pro své potřeby do výroby a mohou tak zcela nebo částečně nahradit primární surovinu, příp. ji doplnit druhotnou surovinou při výrobě nových produktů (uvádí se, že přídavek takového recyklátu v množství 5-15% zásadně neovlivní vlastnosti finálního výrobku).

Závěrem

Plasty tvoří nedílnou součást našeho každodenního života většiny z nás. Recyklace a znovuzpracování plastů je velice důležité, stejně jako postupné snižování jejich produkce.

Dočasně ho zachovejme pro nezbytné technologické a průmyslové oblasti, kde se plast v současnosti nedá nahradit jinými více udržitelnými materiály nebo řešením a tam, kde je náhrada možná, tuto náhradu plně využijme.

Z celkového množství plastů se skutečně zrecykluje kolem 10% (v ČR je to údajně 40%), a proto je důležité věnovat větší důraz a pozornost na předcházení vzniku plastového odpadu než jeho likvidaci. Tímto pomůžeme nejen současné špatné situaci, ale také našim budoucím generacím, aby mohly žít v udržitelném a zdravějším prostředí.

---

Obrázek: Nick Fewings on Unsplash