Třídění odpadu - co kam patří

Třídění-odpadu-co-kam-patří

Pravděpodobně ten pocit znáte. Všude okolo vás se mluví o tom, že je potřeba třídit odpad, a že kdo netřídí je barbar. Sami byste třeba rádi začali, ale potom narazíte na ten zapeklitý problém - kde mám tu konzervu vlastně vyhodit?

Nebojte, nejste v tom sami. I ti nejlepší se mohou ztratit v tom obrovském množství všeho odpadu.

Naštěstí, díky webům jako Trideniodpadu.cz máme na začátek skvělý tahák, který nám pomůže se v této problematice lépe zorientovat. S jejich dovolením jsme využili abecedu třídení odpadu a publikovali obsáhlý katalog odpadu a kam s ním.

Níže najdete abecední seznam, který vám pomůže se v problematice třídění lépe zorientovat.

Seznam budeme pravidelně aktualizovat a přidávat nové položky tak, aby jste v něm našli stále aktuální nápovědu třídění odpadu.

A

ALOBAL - Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník - tam kde jsou. (Drobný hlinikový odpad se v ČR nezpracovává.)

AKUMULÁTORY - Sběrný dvůr, specializované firmy.

AKVÁRIA - Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.
AUTOVRAK - Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr.

AUTOSKLO - Sběrný dvůr, specializované autoservisy.
AZBEST - Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Nelámat, nedrtit, prostě, 
co nejméně s ním hýbat, aby se předešlo uvolnění částic do ovzduší.

B

BAKELIT - Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

BALICÍ PAPÍR - Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo
znečištěný) do směsného odpadu.

BARVY - Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!

BATERIE - Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Zkuste dobíjecí baterie. Tím snížíte množství baterií, které vyhazujete.

BIOODPAD - Kompost. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad.

BIOPLAST - 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.

BRÝLE - Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.

C

CD - Směsný odpad.

CELOFÁN - Směsný odpad.

CEMENT - Ztvrdlý cement nebo cementové bloky na sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod.

CIGARETY - Popelník.

ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU - Směsný odpad. Nepálit v kamnech!

ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY - V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D

DEODORANTY - v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.

DLAŽDICE A DLAŽBA - Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.

DRÁTĚNÉ SKLO - Sběrný dvůr.

DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA - Sběrný dvůr.

DRÁTY - Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.

DURAL - Sběrný dvůr.

E

ELEKTROSPOTŘEBIČE - Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu.

ETERNIT - Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F

FILMOVÝ MATERIÁL - Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.

FOTOGRAFIE - Směsný odpad.

FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY - Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

G

GRAMODESKY / VINYL - Směsný odpad. Obaly do papíru.

GUMA - Směsný odpad.

H

HALOGENOVÁ SVÍTIDLA - Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky

do kontejnerů na úsporné žárovky.
HLINÍK - Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst,
popřípadě se někdy sbírá ve školách. Drobný hliníkový odpad se v ČR nezpracovává.

HOBRA - Sběrný dvůr.

HOUBIČKY A ŽÍNKY - Směsný odpad.

HRNCE, KASTROLY A PÁNVE - Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad.

CH

CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY - Sběrný dvůr.

CHEMIKÁLIE - Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I

IGELIT - Žlutý kontejner na plast.

INFEKČNÍ ODPAD - Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J

JUTA - Směsný odpad.

K

KABELY - Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.

KABELKY A TAŠKY - Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.

KAMENINA - Směsný odpad, sběrný dvůr.

KELÍMKY OD JOGURTŮ - Žlutý kontejner na plasty.

KELÍMKY OD KÁVY, PIVA A DALŠÍCH NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) - Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu

KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE - Směsný odpad, sběrný dvůr.
KNIHY - Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.

KOBERCE - Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

KOPÍROVACÍ PAPÍR - Směsný odpad.

KOSMETIKA - Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník do směsného odpadu,nebo kontejnery na kov.

KRABIČKY OD CIGARET - Směsný odpad.

KRÉMY - V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.

KŘÍDOVÝ PAPÍR - Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.

KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY - Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.

KVĚTINÁČE PLASTOVÉ - Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L

LEDNICE A MRAZÁKY - Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru.

LÉKY A LÉČIVA - Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, to raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu do kontejnerů na tříděný odpad.

LEPENKA PAPÍROVÁ - Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.

LEPIDLA - Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.

LINOLEUM - Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit!

M

MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY - Žlutý kontejner na plast.

MOLITAN - Sběrný dvůr.

MATRACE - Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr.

MIKROTEN - Žlutý kontejner na plast.

MÍČE - Do brány nebo do směsného odpadu.

MOBILNÍ TELEFON - Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita. Baterii netřeba odevzdávat zvlášť.

MONITORY - Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N

NÁBYTEK - Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.

NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) - Oranžový kontejner. Jinak podle pokynů v místě vašeho bydliště.

NEREZ - Sběrný dvůr.

NOVODUR - Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na
plasty. Nepálit. Je to PVC.

NOVOPLAST - Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast. Opět PVC.

O

OBÁLKY - Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.

OBUV - je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.

OLEJE (potravinové) - Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu.

OLEJE MOTOROVÉ - U benzinových stanic, sběrný dvůr.

OCEL - Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam.

P

PAPÍR - Modrý kontejner, sběrna.

PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY - Směsný odpad.

PILINY - V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad.

PLAST - Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Z PET lahví je vhodné odstranit víčka a sešlápnout je. Z plastů má smysl třídit PET, POLYSTYREN, POLYETHYLEN, POLYPROPHYLEN, IGELIT a MIKROTEN. Ostatní plasty se pravděpodobně nezpracují.

PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC - Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.

PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC - Žlutý kontejner na plast.
PLECHOVKY (alu) - V některých lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný
dvůr.

PLENY JEDNORÁZOVÉ - Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.

PLEXISKLO - Sběrný dvůr.

PNEUMATIKY - V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr.

POČÍTAČE A POČÍTAČKY - Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce.

POHLEDNICE - Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografi možno do kontejneru na papír.

POLYSTYREN - Žlutý kontejner na plasty. Pozor! Stavební polystyren může obsahovat zpomalovače hoření a je třeba s ním nakládat jako s nebezpečným odpadem.

POLYURETAN - Sběrný dvůr, směsný odpad.

PORCELÁN - Směsný odpad

POZINKOVANÝ PLECH - Sběrný dvůr.

PVC - Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad.

Q

Žádný odpad na Q momentálně v hlavě nemáme. Poradíte nám?

R

REPELENTY - Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.

ROLETY - pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.

RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK - kontejner na
papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost. Vyberte si.

ŘEDIDLA - Dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu!

S

SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ - Žlutý kontejner na plasty.

SÁDROKARTON - Sběrný dvůr.

SAMOLEPKY - i podklad samolepky do směsného odpadu.

SILIKONY - Směsný odpad.

SILON - Směsný odpad.

SKELNÁ VATA - Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství
specializovaná firma.

SKLENICE - Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu.

SKLO - Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo.

STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH - Zabalit a směsný odpad. Pokud je 100 % přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.

STŘELIVO - Specializované firmy.

SUŤ - Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad.

ŠANONY - Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.

T

TAMPONY - Směsný odpad.

TAPETY - Směsný odpad.

TEFLON - Směsný odpad.

TELEVIZORY - Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.

TEPLOMĚRY - Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!

TÉROVÝ PAPÍR - Sběrný dvůr.

TEXTIL - Sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu.

TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN - Zpětný odběr, některé kontejnery na elektroodpad.

TRÁVA POSEKANÁ - Kompost, bioplynná stanice, sběrný dvůr.

TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, apod. - Žlutý kontejner na plasty.

TUKY Z KUCHYNĚ - Pečlivě uzavřít do PETky a do směsného odpadu. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu. V některých obcích je již dnes možno házet do specializovaných popelnic.

U

UHYNULÁ ZVÍŘATA - Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.

UMAKART - Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

V

VARNÉ SKLO - Směsný odpad.

VATA - Směsný odpad.

VÍČKA OD PET LAHVÍ - Nechat na lahvích a spolu s nimi do žlutého kontejneru. Nebo zvlášť.

VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. - Směsný odpad. Popřípadě kontejnery na hliník.

VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. - Žlutý kontejner na plasty.

VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod) - Do žlutého kontejneru. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.

VOSKOVÝ PAPÍR - Směsný odpad.

Z

ZÁCLONY A ZÁVĚSY - Sběrný dvůr, kontejnery na textil.

ŽÁROVKY OBYČEJNÉ - Směsný odpad.

ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY - Sběrné kontejnery Ekolampu, sběrný dvůr.

ZEMINA - Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.

ZRCADLA - Směsný odpad.

ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE - Plast nebo směsný odpad, chcete-li.

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE - Nutná odborná likvidace!! Jedná se o nebezpečný odpad.

ŽELEZO - Do výkupen, sběrný dvůr.

---

Zdroj: Trideniodpadu.cz
Obrázek: Gary Chan on Unsplash

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení