V období od 8.7. do 14.7. jsme na dovolené. Objednávky z tohoto období budou zpracovány a odeslány v pondělí 15.7. Děkujeme za pochopení.

Třídění odpadu - co kam patří

Třídění-odpadu-co-kam-patří

Pravděpodobně ten pocit znáte. Všude okolo vás se mluví o tom, že je potřeba třídit odpad, a že kdo netřídí je barbar. Sami byste třeba rádi začali, ale potom narazíte na ten zapeklitý problém - kde mám tu konzervu vlastně vyhodit?

Nebojte, nejste v tom sami. I ti nejlepší se mohou ztratit v tom obrovském množství všeho odpadu.

Naštěstí, díky webům jako Trideniodpadu.cz máme na začátek skvělý tahák, který nám pomůže se v této problematice lépe zorientovat. S jejich dovolením jsme využili abecedu třídení odpadu a publikovali obsáhlý katalog odpadu a kam s ním.

Níže najdete abecední seznam, který vám pomůže se v problematice třídění lépe zorientovat.

Seznam budeme pravidelně aktualizovat a přidávat nové položky tak, aby jste v něm našli stále aktuální nápovědu třídění odpadu.

A

ALOBAL - Směsný odpad. Popř. sběrné nádoby na hliník - tam kde jsou. (Drobný hlinikový odpad se v ČR nezpracovává.)

AKUMULÁTORY - Sběrný dvůr, specializované firmy.

AKVÁRIA - Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě.
AUTOVRAK - Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr.

AUTOSKLO - Sběrný dvůr, specializované autoservisy.
AZBEST - Zabalit do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Nelámat, nedrtit, prostě, 
co nejméně s ním hýbat, aby se předešlo uvolnění částic do ovzduší.

B

BAKELIT - Sběrný dvůr nebo směsný odpad.

BALICÍ PAPÍR - Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo
znečištěný) do směsného odpadu.

BARVY - Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!

BATERIE - Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. Zkuste dobíjecí baterie. Tím snížíte množství baterií, které vyhazujete.

BIOODPAD - Kompost. Pokud máte štěstí, že jsou v místě vašeho bydliště hnědé kontejnery, tak tam. Jinak směsný odpad.

BIOPLAST - 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast! Více ZDE.

BRÝLE - Sbírají je některé charitativní organizace. Jinak směsný odpad.

C

CD - Směsný odpad.

CELOFÁN - Směsný odpad.

CEMENT - Ztvrdlý cement nebo cementové bloky na sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod.

CIGARETY - Popelník.

ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU - Směsný odpad. Nepálit v kamnech!

ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY - V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad. Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D

DEODORANTY - v plastových obalech do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosol do směsného odpadu.

DLAŽDICE A DLAŽBA - Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.

DRÁTĚNÉ SKLO - Sběrný dvůr.

DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA - Sběrný dvůr.

DRÁTY - Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.

DURAL - Sběrný dvůr.  

E

ELEKTROSPOTŘEBIČE - Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu.

ETERNIT - Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F

FILMOVÝ MATERIÁL - Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.

FOTOGRAFIE - Směsný odpad.

FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY - Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

G

GRAMODESKY / VINYL - Směsný odpad. Obaly do papíru.

GUMA - Směsný odpad.

H

HALOGENOVÁ SVÍTIDLA - Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky

do kontejnerů na úsporné žárovky.
HLINÍK - Kontejnery na kov. Sběrný dvůr. Nebo některá z mála sběrných míst,
popřípadě se někdy sbírá ve školách. Drobný hliníkový odpad se v ČR nezpracovává.

HOBRA - Sběrný dvůr.

HOUBIČKY A ŽÍNKY - Směsný odpad.

HRNCE, KASTROLY A PÁNVE - Sběrný dvůr. Popřípadě směsný odpad.

CH

CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY - Sběrný dvůr.

CHEMIKÁLIE - Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I

IGELIT - Žlutý kontejner na plast.

INFEKČNÍ ODPAD - Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J

JUTA - Směsný odpad.

K

KABELY - Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.

KABELKY A TAŠKY - Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.

KAMENINA - Směsný odpad, sběrný dvůr.

KELÍMKY OD JOGURTŮ - Žlutý kontejner na plasty.

KELÍMKY OD KÁVY, PIVA A DALŠÍCH NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) - Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu

KERAMIKA, KERMACICKÉ DLAŽDICE - Směsný odpad, sběrný dvůr.
KNIHY - Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.

KOBERCE - Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad.

KOPÍROVACÍ PAPÍR - Směsný odpad.

KOSMETIKA - Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla, hliník do směsného odpadu,nebo kontejnery na kov.

KRABIČKY OD CIGARET - Směsný odpad.

KRÉMY - V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.

KŘÍDOVÝ PAPÍR - Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.

KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY - Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.

KVĚTINÁČE PLASTOVÉ - Žlutý kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L

LEDNICE A MRAZÁKY - Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru.

LÉKY A LÉČIVA - Do lékáren. Ideálně nesplachovat do WC, to raději směsný odpad... pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu do kontejnerů na tříděný odpad.

LEPENKA PAPÍROVÁ - Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.

LEPIDLA - Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.

LINOLEUM - Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit!

M

MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY - Žlutý kontejner na plast.

MOLITAN - Sběrný dvůr.

MATRACE - Velkoobjemový odpad - sběrný dvůr.

MIKROTEN - Žlutý kontejner na plast.

MÍČE - Do brány nebo do směsného odpadu.

MOBILNÍ TELEFON - Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita. Baterii netřeba odevzdávat zvlášť.

MONITORY - Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N

NÁBYTEK - Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.

NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPACKY) - Oranžový kontejner. Jinak podle pokynů v místě vašeho bydliště.

NEREZ - Sběrný dvůr.

NOVODUR - Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na
plasty. Nepálit. Je to PVC.

NOVOPLAST - Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast. Opět PVC.

O

OBÁLKY - Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.

OBUV - je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.

OLEJE (potravinové) - Do PET lahve, zavřít a šup do směsného odpadu.

OLEJE MOTOROVÉ - U benzinových stanic, sběrný dvůr.

OCEL - Sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov. Pokud ještě někde fungují sběrny kovu, tak tam.

P

PAPÍR - Modrý kontejner, sběrna.

PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY - Směsný odpad.

PILINY - V malém množství je lze kompostovat. Bioplynné stanice. Jinak směsný odpad.

PLAST - Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Z PET lahví je vhodné odstranit víčka a sešlápnout je. Z plastů má smysl třídit PET, POLYSTYREN, POLYETHYLEN, POLYPROPHYLEN, IGELIT a MIKROTEN. Ostatní plasty se pravděpodobně nezpracují.

PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC - Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.

PLATA PLASTOVÁ OD VAJEC - Žlutý kontejner na plast.
PLECHOVKY (alu) - V některých lokalitách jsou kontejnery na kov/hliník. Nebo sběrný
dvůr.

PLENY JEDNORÁZOVÉ - Zabalit do igelitu a do směsného odpadu. Nepálit.

PLEXISKLO - Sběrný dvůr.

PNEUMATIKY - V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr.

POČÍTAČE A POČÍTAČKY - Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce.

POHLEDNICE - Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografi možno do kontejneru na papír.

POLYSTYREN - Žlutý kontejner na plasty. Pozor! Stavební polystyren může obsahovat zpomalovače hoření a je třeba s ním nakládat jako s nebezpečným odpadem.

POLYURETAN - Sběrný dvůr, směsný odpad.

PORCELÁN - Směsný odpad

POZINKOVANÝ PLECH - Sběrný dvůr.

PVC - Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad.

Q

Žádný odpad na Q momentálně v hlavě nemáme. Poradíte nám?

R

REPELENTY - Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.

ROLETY - pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.

RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU NEBO KUCHYŇSKÝCH UTĚREK - kontejner na
papír, směsný odpad , bioodpad nebo kompost. Vyberte si.

ŘEDIDLA - Dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu!

S

SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ - Žlutý kontejner na plasty.

SÁDROKARTON - Sběrný dvůr.

SAMOLEPKY - i podklad samolepky do směsného odpadu.

SILIKONY - Směsný odpad.

SILON - Směsný odpad.

SKELNÁ VATA - Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství
specializovaná firma.

SKLENICE - Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu.

SKLO - Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo.

STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH - Zabalit a směsný odpad. Pokud je 100 % přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.

STŘELIVO - Specializované firmy.

SUŤ - Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad.

ŠANONY - Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu.

T

TAMPONY - Směsný odpad.

TAPETY - Směsný odpad.

TEFLON - Směsný odpad.

TELEVIZORY - Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.

TEPLOMĚRY - Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!

TÉROVÝ PAPÍR - Sběrný dvůr.

TEXTIL - Sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu.

TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN - Zpětný odběr, některé kontejnery na elektroodpad.

TRÁVA POSEKANÁ - Kompost, bioplynná stanice, sběrný dvůr.

TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, apod. - Žlutý kontejner na plasty.

TUKY Z KUCHYNĚ - Pečlivě uzavřít do PETky a do směsného odpadu. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu. V některých obcích je již dnes možno házet do specializovaných popelnic.

U

UHYNULÁ ZVÍŘATA - Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.

UMAKART - Směsný odpad nebo sběrný dvůr.

V

VARNÉ SKLO - Směsný odpad.

VATA - Směsný odpad.

VÍČKA OD PET LAHVÍ - Nechat na lahvích a spolu s nimi do žlutého kontejneru. Nebo zvlášť.

VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. - Směsný odpad. Popřípadě kontejnery na hliník.

VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. - Žlutý kontejner na plasty.

VIDEOKAZETY (VHS, BETA, apod) - Do žlutého kontejneru. Netřeba rozebírat. Stejně tak jejich plastové obaly. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.

VOSKOVÝ PAPÍR - Směsný odpad.

Z

ZÁCLONY A ZÁVĚSY - Sběrný dvůr, kontejnery na textil.

ŽÁROVKY OBYČEJNÉ - Směsný odpad.

ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY - Sběrné kontejnery Ekolampu, sběrný dvůr.

ZEMINA - Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě. Větší množství pak specializovaná firma.

ZRCADLA - Směsný odpad.

ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE - Plast nebo směsný odpad, chcete-li.

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE - Nutná odborná likvidace!! Jedná se o nebezpečný odpad.

ŽELEZO - Do výkupen, sběrný dvůr.

---

Zdroj: Trideniodpadu.cz
Obrázek: Gary Chan on Unsplash